fbpx

Beleidsplan Goederenvervoer 2012-2018

//Beleidsplan Goederenvervoer 2012-2018

Beleidsplan Goederenvervoer 2012-2018

De VVD-fractie bespeurt echter een zekere gelatenheid bij Gedeputeerde Staten waar het gaat om de Westerschelde Container Terminal. Die is er niet vóór 2018 laten Gedeputeerde Staten ons in het beleidsplan weten. De mogelijkheden van overslag moeten binnen het bestaande havengebied worden gevonden, aldus het College.

 

Mevrouw de voorzitter,

De VVD fractie kan instemmen met het voorstel van het college om het Beleidsplan Goederenvervoer 2012-2018 vast te stellen en daarbij definitief te kiezen voor ambitieniveau 3.

Voor de VVD fractie zijn de containerisatie van de Zeeuwse havens en de binnenvaart  hele belangrijke onderdelen in het nieuwe beleidsplan.

 

Onze havens liggen aan diep water en er zijn goede mogelijkheden om vanuit deze havens de lading verder over water het land in te brengen. Verspreid over het land zijn er talloze containerterminals om de containers in ontvangst  te nemen en verder te behandelen. Met elkaar vormen deze een netwerk. Van Noord naar Zuid en van Oost naar West.

 

De toekomstige groei van het containervervoer wordt consequent in verband gebracht met het in gebruik nemen van de Tweede Maasvlakte.  De Rotterdamse haven verwacht daarvan een grote toename van de overslag van containers.

 

De VVD-fractie bespeurt  echter een zekere gelatenheid bij Gedeputeerde Staten waar het gaat om de Westerschelde Container Terminal. Die is er niet vóór 2018 laten Gedeputeerde Staten ons in het beleidsplan weten. De mogelijkheden van overslag moeten binnen het bestaande havengebied worden gevonden, aldus het College.

 

Voorzitter, gaan wij op deze wijze niet de boot missen en zullen onze havens niet mee profiteren van de groei van het containervervoer? Is er meer mogelijk dan profileren en reclame maken?

 

Over de Schelde-Seine verbinding is geen goed nieuws te melden, althans over het Franse deel van deze verbinding. Uiteraard spreken wij Gedeputeerde Staten hier niet op aan. Het is aan de Franse regering om hier een besluit te nemen.

Daarom volstaan we nu met de hoop uit te spreken dat het volgend jaar uiteindelijk toch tot een aanbesteding komt. Terecht wijst het college steeds op het belang van deze verbinding voor het Zeeuwse havengebied.

Wij verwachten van Gedeputeerde Staten dat we op de hoogte worden gehouden. In dit verband hartelijk dankt voor de brief die wij gisteren hierover mochten ontvangen.

 

Tenslotte voorzitter is het van belang dat Zeeland de Minister van Verkeer en Waterstaat gedurig wijst op het belang van een adequate capaciteit van de sluizen in de Volkerak, de Krammer en Terneuzen. Verkeer over water moet worden gestimuleerd en dit kan het beste als de vaarwegen goed zijn en de obstakels hierin zonder veel tijdsverlies kunnen worden genomen. Capaciteitsuitbreiding is dus goed voor het vervoer over water en het stimuleert de civiele bouw die een dergelijk steuntje in de rug in deze tijden wel kan gebruiken.

 

Graag blijven wij met het college in gesprek over dit beleidsplan via de jaarplannen.

 

Namens de VVD-Statenfractie

Hans van Geesbergen

28-9-2012

Door |2017-03-02T14:40:31+00:0028-09-2012|

About the Author: