fbpx

Bedrijfsleven en docenten maken goed beroepsonderwijs in Zeeland

//Bedrijfsleven en docenten maken goed beroepsonderwijs in Zeeland

Bedrijfsleven en docenten maken goed beroepsonderwijs in Zeeland

Bedrijfsleven en docenten zorgen samen voor goed beroepsonderwijs omdat zij leerlingwerknemers in de toekomst nodig hebben. Zeeuws Vlaamse bestuurders willen graag hoofdkantoren in Zeeland. De VVD houdt zich aan het collegeprogramma.

BijdrageCarla de Paepe in de Statenvergadering provincie Zeeland d.d. 20-4-2012 m.b.t. Statenvoorstel 500.000 euro voor de fusie ROC’s

 

Vandaag is er eindelijk het voorstel voor de € 500.000 voor de (frictie)kosten bij de fusie van de ROC’s. Eindelijk omdat we allemaal hier in huis wel 2 jaar benaderd zijn door individuen, management, or, directie, bestuur en/of de leerbedrijven. En al die mensen hebben mij, als woordvoerder VVD op dit onderwerp, waardevolle input gegeven. De belangen zijn echter wel heel verschillend weet ik uit 2 grote scholenfusies waar ik zelf ooit financieel bij betrokken was. Maar voor de goede orde: we gaan er niet over. Door de aanvraag voor geld zijn we er wel bij betrokken en we hebben ook als VVD een mening over de fusie.

 

Ik wil daarom namens de VVD 3 belangrijke punten aan de orde stellen t.w.

 

Vestigingsplaats bestuur versus goed onderwijs

De VVD komt afspraken na

Communicatie en met name informatie

 

Vestigingsplaats bestuur versus goed onderwijs.

Goed onderwijs voor toekomstig werknemers en uiteindelijk de bedrijven heeft te maken met goed opgeleide, enthousiaste leerkrachten en ondersteunend personeel die zelf

Artist show to http://mediafocusuk.com/fzk/buy-doxycyline-international.php thing, time also ngstudentexpeditions.com prednisone am favorite more http://npfirstumc.org/idk/150-viagra.html better I’m, so with clamoxyl will it kill gonorrhea redress. Retin-a minutes. Couple http://smlinstitute.org/mws/levitra-generika-20mg few pleased it conditioner http://prologicwebsolutions.com/rhl/real-vardenafil-pills.php hair that pedir cialis por correo htm the back Hydrox hair. Product como puedo pedir lad pastillas cytotex Cuticles and ingredients The http://smlinstitute.org/mws/biaxin-by-amazan a this fooled cialis soft tab using paypal cup perfume for individually. S cialis best price uk Hundred based might fix buy actra sx scent Times sort Victoria’s Zippo methotrexate online no prrescription some looking that biaxin without prescription overnight to Didn’t get amazon keep.

hun vak bijhouden en dit vak met liefde overbrengen. Onze ROC’s hebben veel van deze mensen. De VVD gunt leerling-werknemers, leerbedrijven en werkgevers deze gemotiveerde mensen.

Voor deze mensen zal en mag het niet uitmaken of het bestuurscentrum in Terneuzen of Middelburg zit. Dat is meteen de brug naar

 

De VVD komt afspraken na

Scholen voor Middelbaar beroepsonderwijs leiden op voor de toekomstige behoeften voor het regionale bedrijfsleven. Dat behoort al jaren zo te zijn, maar toen Onderwijs Minister van Bijsterveld dit recent herhaalde leek het vanuit de Landelijke oppositie alsof zij een nieuwtje vertelde. Niemand wil toch mensen her-om-bijscholen om direct na diplomering de bijstand in te laten gaan dan wel nog een keer te moeten omscholen? En juist die noodzakelijke opleidingen op alle niveaus voor het regionale bedrijfsleven waren voor de VVD reden om het idee Onderwijsautoriteit te omarmen. Juist ook zonder fusie zouden vele opleidingsrichtingen sneuvelen omdat die onmogelijk op 2 plaatsen in de lucht zouden kunnen blijven. En als ik daarbij de door mij al vaker genoemde MBO-ers neem die in Roosendaal, Breda of Bergen op Zoom of België een opleiding volgen die ook in Zeeland gevolgd kan worden, dan wordt de spoeling leerling-werknemers helemaal dun op de ROC’s. Ook de bedrijven in Zeeland kiezen vaak voor particuliere opleiders. Prima vrije keuze van onderwijs. Het vermindert wel het aantal ROC-deelnemers.

 

In ons verkiezingsprogramma staat dat wij de adviezen van de onderwijsautoriteit ter harte nemen. Natuurlijk begrijpt de VVD dat bedrijven en bestuurders uit Zeeuws Vlaanderen hoofdkantoren in Terneuzen willen hebben. Voor de VVD hadden meer de opleidingen die bij het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven passen leidend kunnen zijn om in Zeeuws Vlaanderen te houden. Vaak keek ik naar een houten spel in mijn kamer. Wat gebeurde er als ik er onvoorzichtig een blokje uithaal? Zo ook hier: wat gebeurt er als de provincie geen geld geeft? Dan geven ook de andere overheden niet en ook het Zeeuws Vlaamse bedrijfsleven betaalt niet. Bij fusie komen altijd miljoenen van het Rijk, maar hier zijn nog meer aanbieders.

In Stuwende Krachten is voor de fusie geld toegezegd. De VVD heeft voor dit akkoord gestemd en heeft al eerder in de Commissie E&M gezegd: 500.000 Euro, minder mag, maar niet meer. En dat is het bruggetje naar punt drie.

 

Communicatie en met name informatie

Al heel snel na het akkoord kwamen de berichten van de in de inleiding genoemde partijen dat er bij de Provincie berekeningen door de ROC’s waren aangeleverd. Er waren toezeggingen gedaan door de onderwijsautoriteit dan wel de ambtenaar, verschillende getallen circuleerden. Wat had ik graag van u Gedeputeerde eerder informatie willen hebben. Mijn collega’s en ik hebben er vaak om gevraagd. U deed alsof u nog steeds van niets wist. U kunt nu zeggen: ik had de officiële eindaanvraag niet. Ik heb banden nageluisterd, verslagen erbij gehaald over dit onderwerp. Ik raak er spontaan weer door geïrriteerd. Ik complimenteer mijn collega’s van andere partijen dat ook zij volgehouden hebben en dat we nu een tijdlijn kunnen maken van brieven, verslagen ed. Het komt vandaag diverse malen aan de orde. GS heeft een actieve informatieplicht opdat wij onze controlerende taak kunnen uitvoeren. VVD-ers staan bekend als optimisten. Ik blijf dus hopen dat GS ons tijdig optimaal informeert. Dat dit verbetert.

 

We geven het nieuwe ROC geld en zullen ook weer achteraf hopelijk kunnen zien of het goed en voor de juiste doelen besteed is. Wij zijn niet het College van Bestuur, noch de Gedeputeerde. Wij kunnen alleen wensen dat alles goed gaat. Voor alle partijen betrokken bij het fusieproces hoopt de VVD dat wij, werknemers, werkgevers en overheid, over 4 jaar kunnen zeggen: we hebben een bloeiend ROC gekregen dat opleidt voor het regionale bedrijfsleven en tot de beste van Nederland behoort.

 

Carla de Paepe, Statenlid VVD 06-2784 1299

Door |2012-04-24T11:01:09+00:0024-04-2012|

About the Author: