fbpx

Drs. R. (Rene) Ruissen

/Drs. R. (Rene) Ruissen

Over Drs. R. (Rene) Ruissen

Fractielid en Lid Scheldemondraad

Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018. Bijdrage Rene Ruissen, Statenvergadering 15 december 2017

De aanloop naar de nu besproken kadernota is niet geheel soepel verlopen. Er heeft zich een aantal misverstanden voorgedaan, met name ook tussen provincie en de Zeeuwse medeoverheden. We gingen een Provinciale Omgevingsvisie maken conform de nieuwe omgevingswet, waarvan de bedoeling was dat deze per 2019 van kracht zou worden. […]

Door |2017-12-15T12:13:54+00:0015-12-2017|