fbpx

Artikelen in PZC dat Zeeuwse overheden geen medewerking verleenden aan verdere uitbouw UCR

//Artikelen in PZC dat Zeeuwse overheden geen medewerking verleenden aan verdere uitbouw UCR

Artikelen in PZC dat Zeeuwse overheden geen medewerking verleenden aan verdere uitbouw UCR

pasfoto_CarlaDP

De VVD heeft altijd met een positieve houding gewerkt om de University College Roosevelt  goed wetenschappelijk onderwijs te laten geven. De VVD vindt het vervelend om via de pers te horen dat uitbreiding van de UCR niet door de overheden gehonoreerd is.

 

 

 

Voorzitter,

In Zeeland hebben wij onze UCR (University College Roosevelt) waarop wij allen en zeker hier in deze statenzaal, trots zijn. Er is veel moeite gedaan om de Roosevelt Academy in Middelburg te starten en te houden. Door inzet van de docenten en leidinggevenden wordt de UCR nu alom erkend als een van de beste universitaire opleidingen van Nederland.  Kortom een prestatie om trots op te zijn en het 10 jarig jubileum te vieren.

 

 

Op donderdag 23 januari j.l. besteedde de PZC in een tweetal artikelen aandacht aan dit  jubileum van de UCR. In één van die artikelen kwamen de heren Adriaansens en van den Bout aan het woord. Zij verweten de Zeeuwse overheden, waaronder de provincie, dat deze niet hebben willen meewerken aan een verdere uitbouw van de UCR. Uit het stuk maken wij op dat er sprake zou zijn geweest van gerichte pogingen c.q. initiatieven van beide heren die onbeantwoord zijn gebleven. Een gemiste kans voor Zeeland, aldus beide heren.

De VVD fractie herinnert zich uitsluitend een grote betrokkenheid van de provincie en de gemeente Middelburg bij de UCR die ook tot uitdrukking is gekomen in de financiële ondersteuning en garantstelling van beide overheden. Omdat de VVD fractie er aan hecht dat er een juist beeld van de feiten is en wij zelf geen herinnering hebben aan de door de heren genoemde initiatieven, hebben wij de volgende vragen.

 

 

  • Herkent het college van Gedeputeerde Staten zich in het beeld dat de heren Adriaansens en van den Bout schetsen ?
  • Als het college zich niet in dit beeld herkent, wat ziet het college dan als mogelijkheden om dit beeld te corrigeren en daarmee het door de heren Adriaansens en van den Bout geschonden aanzien van de provincie als betrouwbare overheid en supporter van de UCR te herstellen?

 

C.M. (Carla) de Paepe

Namens de VVD-fractie

 

 

Door |2017-03-02T14:40:09+00:0031-01-2014|

About the Author: