Vragen ingevolge art. 44 reglement van orde inzake fusie SCOOP en Zeeuwse bibliotheek

//Vragen ingevolge art. 44 reglement van orde inzake fusie SCOOP en Zeeuwse bibliotheek

Vragen ingevolge art. 44 reglement van orde inzake fusie SCOOP en Zeeuwse bibliotheek

pasfoto_Piet-2

 

 

 

De VVD-fractie heeft de volgende vragen hierover aan Gedeputeerde Staten:.

 

Toelichting: De fractie van de VVD heeft met zorg kennisgenomen van het artikel in de P.Z.C. van 21 oktober 2013 waarin stond dat het personeel van de Zeeuwse Bibliotheek het vertrouwen opzegt in hun Raad van Toezicht . De fractie van de VVD vindt dit om meer dan één reden zorgelijk.

 

Onrust in het fusieproces tussen SCOOP en de Zeeuwse bibliotheek is ongewenst omdat de Zeeuwse Bibliotheek een belangrijke rol speelt in de ondersteuning van het onderwijs en in de leefbaarheid van Zeeland. De ontstane situatie kan gevolgen hebben voor tal van direct- of indirect betrokkenen.

 

 

De VVD-fractie heeft de volgende vragen hierover aan Gedeputeerde Staten:

 

  1. Is de fusie tussen SCOOP en de Zeeuwse Bibliotheek op welke manier dan ook afgedwongen / opgelegd door Gedeputeerde Staten?
  2. Wat is volgens uw College de achterliggende reden van deze onrust?
  3. Was uw College op de hoogte van deze onrust?
  4. Ziet u een rol voor uw College in het zo snel mogelijk op een verantwoorde manier oplossen van de ontstane problemen?
  5. Wat kunnen de eventuele financiële gevolgen van deze problemen voor de Provincie Zeeland zijn?
  6. Heeft uw College zicht of en zo ja hoe lang, het fusieproces hierdoor vertraging oploopt?
  7. Is uw college van mening dat na een fusie van SCOOP en de Zeeuwse Bibliotheek een kennis- en informatie-instelling ontstaat die zich binnen de provinciale kerntaken kan richten op de ondersteuning van meerdere partijen in Zeeland?

 

 

 

Hoogachtend,

 

Namens de VVD-fractie

 

 

P.L. (Piet) de Putter

22-10-2013

Antwoord Gedeputeerde Staten:

art. 44 2013-11-05 Antw. Fusie Scoop en Zeeuwse Bibliotheek

 

Door | 2017-03-02T14:40:16+00:00 22-10-2013|

About the Author: