Ambtelijke organisatie

/Ambtelijke organisatie
Ambtelijke organisatie 2017-11-22T12:14:41+00:00

In de afgelopen periode is de provinciale organisatie qua omvang en structuur fors aangepakt. De medewerkers moeten nu de kans krijgen hun draai te vinden in deze nieuwe inrichting. In de komende jaren dient er wel veel aandacht te blijven voor de verdere ontwikkeling van de cultuur binnen de provinciale organisatie.
Ook binnen het Waterschap is de afgelopen jaren hard gewerkt om de organisatie optimaal, slagvaardig en efficiënt in te richten. Organiseren van betrokkenheid, motivatie en efficiency blijven hierbij volgens de VVD van groot belang. Er moet aandacht blijven voor de cultuur van de organisatie. Een kleinere overheid is mogelijk als met meer vertrouwen wordt samengewerkt met marktpartijen.

  • De organisatie, met haar specialisten en uitvoerend personeel, voert de bestuurlijke prioriteiten uit. Zorgvuldige planning van werkzaamheden en interne afstemming zijn essentieel, ook vanuit het oogpunt van kostenbeheersing.
  • Het Waterschap heeft veel kennis in huis, maar dat geldt ook voor ons bedrijfsleven. Met een betere kruisbestuiving tussen overheden en marktpartijen (bijvoorbeeld in PPS-constructies) ontstaat een optimaal gebruik en mix van bewezen en nieuwe methodieken en technologieën, en kan bovendien efficiënter worden gewerkt.
  • De VVD vindt dat het Waterschap niet moet sturen op fte’s, maar op ambities. Het werken met een flexibele schil van fte’s is hierbij een goed hulpmiddel.
  • Aanbestedingen moeten worden toegepast volgens de zogeheten economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). De VVD wil investeringen waar mogelijk in delen aanbesteden, zodat ook lokale bedrijven de kans krijgen het werk uit te voeren.