Aansluiting Sloeweg- Bernhardweg krijgt Stervariant!

//Aansluiting Sloeweg- Bernhardweg krijgt Stervariant!

Aansluiting Sloeweg- Bernhardweg krijgt Stervariant!

Bijdrage van Hans van Geesbergen Statenvergadering 16 december 2016

 

De Stervariant is de verfijnde versie van het oorspronkelijke plan van GS. Doorstroming, veiligheid en toekomstbestendigheid waren bij deze keuze leidende factoren. Voor de ondertekenaars van dit amendement zijn deze factoren nog steeds leidend.

 

 

De Stervariant is uit alle 6 richtingen voor vele decennia conflictvrij: alles ongelijkvloers en dus qua doorstroming vlotter en veiliger. En ook het milieu wordt hier mee gediend. Geen afremmen en optrekken van met name zwaar vrachtverkeer bij en op de rotondes.

 

 

Vanuit het aspect veiligheid gezien acht de Veiligheidsregio de Stervariant de enige variant die voldoet aan de eis van doorstroming en dus veiligheid.

 

 

Bij de kwalificatie stroomweg– en dat is de ambitie van de provincie voor deze weg op grond van het wegencategoriseringsplan- horen ongelijkvloerse kruisingen. De Stervariant zorgt voor doorstroming en veiligheid vanuit alle 6 richtingen en dus ook voor een betere ontsluiting van de havens en industriegebieden op het grondgebied van Borsele en Vlissingen.

 

 

En belangrijk, in geval van een overstroming geldt de Bernhardweg als calamiteitenroute voor een belangrijk deel van Walcheren. Een conflictvrij kruispunt draagt bij aan een vlotter verloop van eventuele evacuatie. Tenslotte wijst de Veiligheidsregio op de kwalificatie van de N254/N62 als route voor gevaarlijke stoffen.

 

 

Uitvoering van de Stervariant mag rekenen op een zeer groot draagvlak in de samenleving. Lokale overheden aan beide zijden van de tunnel en de stakeholders N.V. Westerschelde-tunnel, Brabants Zeeuwse Werkgevers (BZW), Ports en Industry Zeeland (Portiz), EVO, Fenedex, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en MKB Nederland, dringen aan op uitvoering van het kruispunt conform de Stervariant. Zelfs géén van hen heeft de Halve Haarlemmermeer als tweede keus.

 

 

Na een inventarisatie door GS heeft Stakeholder N.V. Westerscheldetunnel zich bereid verklaard- zie de brief van 2 juni 2016- een bijdrage te verlenen tot maximaal € 5 miljoen, waarmee de Stervariant zonder inzet van extra provinciale middelen mogelijk wordt. De N.V. doet dit onder verwijzing naar het belang van zijn klanten. Door de volumestijging van 5 % in 2016 zal de N.V. Westerscheldetunnel meer inkomsten verwerven, die zich naar verwachting ook vertalen naar hogere opbrengsten in de toekomst. Het aanbod van de N.V. aan de provincie is daarmee hoogst verantwoord en de bijdrage van de Westerscheldetunnel zal niet tot hogere tarieven hoeven te leiden en geen afbreuk doen aan het streven de tunnel eerder dan 2033 tolvrij te maken.

 

 

Met de Stervariant kan het geschil dat er is over de maximale afname van bodemas door de aannemer wellicht tot een goed eind worden gebracht, waarmee tevens een deel van een maatschappelijk probleem – het afval wat we als samenleving geproduceerd hebben en waaruit bodemas overblijft, wordt opgelost.

 

 

De Westerscheldetunnel wordt in 2033 met toeleidende wegen overgedragen aan het Rijk. Door de verbeterde toeleidende wegen (dus ook de Tractaatweg) zal het verkeer redelijkerwijs toenemen. Op het moment dat er dan capaciteitsproblemen ontstaan, zal het Rijk in de landelijke prioriteiten op dat moment bezien wanneer de kruising verbeterd moet worden. Het is niet aantrekkelijk om in de toekomst van die afwegingen afhankelijk te zijn. Daarom is het veel beter de afwegingen in eigen hand te houden en nu te kiezen voor de meest toekomstbestendige en conflictvrije oplossing tot zeker 2050, in plaats van de door GS voorgestelde suboptimale oplossing van de halve Haarlemmermeer.

 

Door | 2017-03-02T14:41:22+00:00 16-12-2016|

About the Author: