fbpx

Gezamenlijke aanpak “Campus Zeeland!” nodig

//Gezamenlijke aanpak “Campus Zeeland!” nodig

Gezamenlijke aanpak “Campus Zeeland!” nodig

Bijdrage van Jolanda Boerjan n.a.v. Statenvoorstel Kadernota Campus Zeeland!

Voorzitter,

 

Campus Zeeland!; een project waaraan verschillende organisaties, verschillende partijen, aan deelnemen. Campus Zeeland!; een kans op het gebied van de economie, het onderwijs en de samenleving in Zeeland. Wij als VVD zijn blij dat de provincie in dit project participeert. Wel moeten we nagaan in hoeverre dit project haalbaar is. Ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen bundelen voor dit project hun krachten. Gezamenlijk gaan ze aan de slag om de verscheidenheid en de diepgang aan kennis in onze provincie sterker te maken; Zeeland als kennisprovincie. Deze gezamenlijke aanpak en inzet is zeker noodzakelijk bij een ambitieus plan als Campus Zeeland! Zoals de heer Oudeman al aangaf: “Samen de schouders er onder zetten”.

 

Het voorstel is geen kadernota, zoals wij deze kennen, maar meer een uiterste poging om het project af te bakenen voor de provincie; het beste wat Gedeputeerde Staten op dit moment kunnen leveren, gezien de stand van zaken.

 

Momenteel zitten we in de verkenningsfase. In het voorstel wordt aangegeven dat de doorontwikkeling van het Roosevelt Centrum voor Onderwijsexcellentie wordt onderzocht. Daarnaast wordt een businessplan Beta College opgesteld. De behoefte hieraan is reeds onderkend en bevestigd in het rapport Balkenende, genaamd ‘Zeeland in stroomversnelling’.

 

Er staan een aantal acties gepland. Een overzicht hiervan is te vinden in het financiële plaatje. Daarin wordt ook aangegeven welke bedragen de provincie en een aantal andere partijen hiervoor hebben gereserveerd. Van onze zijde de volgende vraag aan de gedeputeerde. Hoe hard zijn de door de andere partijen toegezegde bedragen?

 

Tot slot: Geschrokken zijn wij van het bericht in het nieuws omtrent het Beta College en de contacten/samenwerking hiervoor met de TU Eindhoven. Mogelijk hebben Gedeputeerde Staten niet met de personen met de juiste bevoegdheden gesproken? Graag horen wij van de gedeputeerde een toelichting over de stand van zaken en de ontwikkelingen rondom dit thema.

 

Voorzitter, dank u wel

 

Namens de VVD-fractie

 

Jolanda Boerjan

8 juli 2016

Door |2017-03-02T14:41:24+00:0008-07-2016|

About the Author: