“Een (veilige) finish in Zee”

//“Een (veilige) finish in Zee”

“Een (veilige) finish in Zee”

Bijdrage van Hans van Geesbergen d.d. 5-6-2015 n.a.v. Statenvoorstel Tour de France

 

Voorzitter,
In de vergadering van 4 juli 2014 hebben provinciale staten besloten aan de ASO een garantstelling van maximaal 5 ton te verlenen om de finish van de 2e etappe van de Tour de France in de provincie Zeeland te krijgen. Het bedrijfsleven heeft dit bedrag snel daarna bijeen gebracht, zodat er feitelijk geen beroep op deze garantstelling hoeft te worden gedaan.

Vooralsnog zouden er geen autonome middelen van de provincie nodig zijn schreven Gedeputeerde Staten vorig jaar. In de vergadering van de commissie Economie van 18 mei zijn we definitief uit deze droom gehaald en werden de staten door de portefeuillehouder mentaal voorbereid op een kredietaanvraag achteraf. Alleen het exacte bedrag ontbrak nog, mede omdat er nog allerlei overleg plaatsvond met gemeenten binnen en buiten Zeeland en met de provincie Zuid-Holland.

Ondanks dat er nog steeds onzekerheden zijn vraagt het college thans 250.000 euro bovenop de 70.000 die al waren gereserveerd voor dit doel. En dan prijken er nog p.m. posten op het lijstje met bedragen.  Die kunnen een plus (een bijdrage uit Zuid-Holland) opleveren, maar ook een min in de vorm van een te betalen bijdrage aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf. Een prangende vraag van onze kant is: zijn er nog tegenvallers te verwachten of is er momenteel zoveel zekerheid dat we vandaag ook een finaal besluit kunnen nemen?

 

Voorzitter, de VVD fractie is zeer kritisch over de procesvoering met betrekking tot dit project en kan niet anders dan concluderen dat de provincie Zeeland door de garantstelling vorig jaar eigenaar is geworden van een aantal problemen en knelpunten die kennelijk met Zeeuws geld moeten worden opgelost. Dat was vorig jaar niet onze bedoeling toen de VVD- fractie instemde met de garantstelling en het ware beter geweest als het college zich van meet af aan verdiept zou hebben in wat er allemaal bij komt kijken als je een tourfinish in je provincie haalt. Veiligheidsmaatregelen horen toch altijd bij grote evenementen waar veel publiek op afkomt? En waarom zou de provincie Zeeland moeten betalen voor veiligheidsmaatregelen in een andere provincie?

Het college put zich uit in het opsommen van een heleboel positieve effecten en revenuen die de tourfinish kan opleveren. De VVD-fractie wil daar niets aan afdoen, maar wij vinden het onjuist als dit wordt gebruikt om een foute gang van zaken in het proces goed te praten.

 

Omdat wij het binnenhalen van deze touretappe in de basis een goed initiatief vonden en vinden, willen wij deze ongelukkige procesgang niet gebruiken om tegen dit voorstel te stemmen. Het voorstel afwijzen brengt de provincie in de problemen en schaadt het imago van de provincie. De gedeputeerde van zijn kant zal moeten beseffen dat hij een volgende keer zo niet met het budgetrecht van provinciale staten kan omgaan.

 

De VVD fractie wil positief afsluiten. Veel personen in onze provincie zijn actief betrokken bij de voorbereiding van dit voor Zeeland unieke evenement. Er is al veel werk verricht en er wacht nog veel werk in de aanloop naar 5 juli. Wij wensen hen heel veel succes en gunnen hen van harte dat zij met ons na 5 juli kunnen terugkijken op een geslaagde finish van de Tour in Zeeland.

 

Hans van Geesbergen
Namens de VVD-fractie

 

 

                                                                   

 

 

 

Door | 2017-03-02T14:41:27+00:00 06-06-2015|

About the Author: