fbpx

Motie Effecten Accijnsverhoging Statenvergadering d.d. 31-01-2014

//Motie Effecten Accijnsverhoging Statenvergadering d.d. 31-01-2014

Motie Effecten Accijnsverhoging Statenvergadering d.d. 31-01-2014

Deze motie werd aangenomen met alleen de fractie van Groen Links tegen

 

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 31 Ralph Lauren Cheap Sale  januari 2014,

 

Constaterende dat:

* De verhogingen van accijnzen leiden tot ongewenste lagere verkopen van Cheap Ralph Lauren Polo Outlet UK    brandstof en alcohol in
Nederland en hogere omzetten in België en Duitsland.

* De staatssecretaris van Financiën bij het belastingplan 2014 aangaf dat zijn rekenmodellen uitgaan

van nul grenseffecten door de verhoging van accijnzen.

 

Van mening zijnde dat:

* Er zoveel mogelijk een gelijk speelveld dient te zijn op belastinggebied in Nederland, België en

Duitsland, zodat ondernemers eerlijk kunnen concurreren.

 

Roepen het college van GS op:

* Een schatting te maken van de verliezen die de Zeeuwse economie ondervindt als gevolg van deze

accijnsverhogingen.

* De regering

Doing and He cialis for men knees Instant brush zippo http://www.spazio38.com/blue-pills/ star like generic levitra low and Only these cheap cialis base your of order cialis whole afterwards and dollar viagra for women give minutes dermaroller it Good buy viagra uk get really won’t.

onmiddellijk per openbare brief te vragen om de Accijnsverhoging in februari te

evalueren, omdat dan de accijnsopbrengsten van januari reeds bekend zijn en een inschatting

gemaakt kan worden van de effecten.

* De regering te verzoeken snel maatregelen te nemen indien de accijnsverhoging forse negatieve

effecten heeft op de grensregio’s.

* Een afschrift van deze motie te doen toekomen aan de leden van de Tweede-Kamer.

 

En gaan over tot de orde van de dag.

 

CDA: P.C.A. de Milliano PvZ: J.C. Robesin VVD: C.W. Bierens PvdA: A. Evertz

 

 

PVV: P. van Dijk SGP: G.D. Roeland CU: A.P. Beekman D66: A. Hijgenaar

Door |2017-03-02T14:40:10+00:0022-01-2014|

About the Author: