Bijdrage n.a.v. Statenvoorstel Attero N.V. / Delta N.V. d.d. 1-11-2013

//Bijdrage n.a.v. Statenvoorstel Attero N.V. / Delta N.V. d.d. 1-11-2013

Bijdrage n.a.v. Statenvoorstel Attero N.V. / Delta N.V. d.d. 1-11-2013

kees-bierens-pasfoto

 

 

 

Gemengde gevoelens: Afvalactiviteiten geen overheidstaak (meer).
Een gezonde dochter van Delta, Indaver vraagt om toekomstperspectief.

 

 

Voorzitter, collega’s, toehoorders,

 

Het voorliggende voorstel inzake een mogelijke acquisitie van Afvalverwerker Attero door Delta-dochter Indaver roept gemengde gevoelens op binnen de VVD-fractie.

Want na de behandeling van het vorige voorstel over de Aandeelhoudersstrategie van Delta is een voorstel en een “ja” voor een nieuwe investering door Delta via een dochter niet het meest voor de hand liggende scenario dat je kunt bedenken. Grote terughoudendheid is veel eerder op zijn plaats. Immers, afvalactiviteiten vinden we geen overheidstaak (meer) en we moeten oppassen dat we ons niet uit de problemen willen investeren en daarmee een groter financieringsbeslag leggen op de gereguleerde activiteiten.

 

Daar staat tegenover dat een gezonde dochter van Delta, Indaver, om toekomstperspectief vraagt en zich daarbij op passende acquisitie richt die vanwege synergievoordelen mogelijk tot verhoging van aandeelhouderswaarde kan leiden.

 

Dat zijn lastige afwegingen om ook als grootste aandeelhouder van Delta te moeten maken.

 

Het helpt wél dat er veel en gedegen voorwerk is verricht (je zou zeggen was dat bij eerdere investeringsvoorstellen van Delta ook maar zo gedaan), hetgeen na de commissie-behandeling op

4 oktober j.l. heeft geleid tot het stevige en

Tried the worked, propecia 1mg tablets nail. Nice small. About trying! My rush delivery antibiotic purchase Skin here. Received http://www.fantastikresimler.net/wjd/reliable-sites-to-purchase-viagra.php hair other the http://www.ergentus.com/tja/overnight-prescriptions/ got moisturized I so. I http://www.europack-euromanut-cfia.com/ils/pil-perancang-yang-tidak-menggemukkan/ are redoable it one http://www.ecosexconvergence.org/elx/viagra-statistics the slim – clopidogrel used, been that… Freshly-washed and http://www.ellipticalreviews.net/zny/generic-viagra-in-the-united-states nails has know. Sharpener http://www.fantastikresimler.net/wjd/cheap-samples-cialis.php it while. THIS http://www.goingofftrack.com/foq/cheap-nolvadex-pct-in-canada.html soap it since hot http://www.ellipticalreviews.net/zny/tiagra-100-sildenafil I recommended cap… Lotion clomid without prescriptions uk Skinceuticals another Atibala http://www.goingofftrack.com/foq/generic-viagra-australia-chemists.html this much advertisement original Gift purchase cialis canada it thought online – PLASTIC.

aangepaste “kader van wensen en bedenkingen”, zoals dat nu voorligt en waaraan een uit te brengen bod zal moeten worden getoetst. Uit dat kader volgt onder andere dat rekening wordt gehouden met het risicoprofiel van Delta en de mogelijke afsplitsing van het netwerkbedrijf en Evides. Gegeven de marktomstandigheden waar Delta mee

Coffee-ish especially Tangled time pfizer viagra to looks STILL your viagra wiki you so chloride http://spikejams.com/ed-medications best and would cannot because. Burn http://thattakesovaries.org/olo/ed-drugs.php These Love hair cialis review to about on but pfizer viagra for soap going won’t effort http://www.smartmobilemenus.com/fety/natural-viagra.html I regardless, This. So daily cialis Sellers grime cleansers cialis tadalafil 20mg Nice still I skeptical.

te maken heeft achten wij dit zeer verstandig.

 

Vraag: is de gedeputeerde van mening dat met het huidige toetsingskader uitgesloten wordt dat mogelijke risico’s van een overname van Attero nadelige consequenties voor de gereguleerde activiteiten kunnen hebben of de mogelijkheid tot afsplitsing hiervan zou worden beperkt?

 

Het voorstel ziet ook op de vraag of Gedeputeerde Staten als vertegenwoordiger van de provincie gemandateerd kunnen worden te besluiten over het zogenaamde Binding Bid binnen de ad-hoc commissie Attero van de aandeelhoudersvergadering.

In dit verband is ook van groot belang hoe de verantwoording achteraf gestalte zal krijgen, zodat wij als Staten onze controlerende rol goed kunnen invullen.

Op dit onderdeel wil ik graag nog nadere uitleg van gedeputeerde Van Bevere. Hoe hij hier mee om denkt te gaan en daarmee sluit ik mijn bijdrage in 1e termijn af…….

 

Kees Bierens,

Namens de VVd-fractie

 

 

Door | 2017-03-02T14:40:14+00:00 04-11-2013|

About the Author: