fbpx

Maandarchieven: december 2017

//december

Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018. Bijdrage Rene Ruissen, Statenvergadering 15 december 2017

De aanloop naar de nu besproken kadernota is niet geheel soepel verlopen. Er heeft zich een aantal misverstanden voorgedaan, met name ook tussen provincie en de Zeeuwse medeoverheden. We gingen een Provinciale Omgevingsvisie maken conform de nieuwe omgevingswet, waarvan de bedoeling was dat deze per 2019 van kracht zou worden. […]

Door |2017-12-15T12:13:54+00:0015-12-2017|