fbpx

Jaararchieven: 2017

/2017

Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018. Bijdrage Rene Ruissen, Statenvergadering 15 december 2017

De aanloop naar de nu besproken kadernota is niet geheel soepel verlopen. Er heeft zich een aantal misverstanden voorgedaan, met name ook tussen provincie en de Zeeuwse medeoverheden. We gingen een Provinciale Omgevingsvisie maken conform de nieuwe omgevingswet, waarvan de bedoeling was dat deze per 2019 van kracht zou worden. […]

Door |2017-12-15T12:13:54+00:0015-12-2017|

Zeeland ondertekent als eerste provincie Kustvisie

Een veilig Zeeland, met mooie stranden, een beschermde natuur én een gevarieerd recreatieaanbod. Dát zijn de drie opgaven die centraal staan in de Zeeuwse Kustvisie. Met de ondertekening maandag 9 oktober van het convenant voor de Zeeuwse Kustvisie ‘Samen sterk voor de Zeeuwse kust!’ gaven de samenwerkende partners in Zeeland als eerste provincie in Nederland [...]

Door |2017-10-17T16:49:49+00:0009-10-2017|