fbpx

Jaararchieven: 2016

/2016

MOBILITEITSPLAN ZEELAND

Het wegencategoriseringplan moet in afstemming met de wegbeheerders nog realistisch en haalbaar worden gemaakt   Bijdrage van Hans van Geesbergen n.a.v. statenvoorstel  Mobiliteitsplan Zeeland […]

Door |2017-03-02T14:41:23+00:0019-07-2016|

Integraal beleid voor provinciale deelnemingen is een stap voorwaarts, maar maatwerk blijft nodig

Bijdrage van Tobias van Gent n.a.v. Statenvoorstel Beleidsnota verbonden partijen Zeeland 15 juli 2016  (I.v.m. zijn afwezigheid uitgesproken door Hans van Geesbergen)   Voorzitter, collega’s, dames en heren, Voorzitter, wij zijn zeer content dat de aanbeveling van de rekenkamer, om te komen tot toetsingskader voor het provinciale beleid ten aanzien van verbonden partijen, met deze nota [...]

Door |2017-03-02T14:39:35+00:0018-07-2016|

Stevig overschot van 9 miljoen, maar de financiële controle moet nog beter !

Bijdrage van Kees Bierens n.a.v. Statenvoorstel Jaarstukken 2015 d.d. 03-06-2016   Voorzitter, Aan de orde zijn de jaarstukken 2015. De rekening over dat zeer turbulente jaar sluit overigens af met een stevig overschot van ruim € 9 miljoen.   Een niet nader te noemen fractievoorzitter sloot vorig jaar bij de behandeling van de jaarstukken zijn [...]

Door |2017-03-02T14:39:37+00:0010-06-2016|

Vragen ingevolge art. 44 reglement van orde van de Statenleden Tobias van Gent en Kees Bierens inzake provinciaal toezicht op financieel beleid gemeente Vlissingen

Aan: College van Gedeputeerde Staten van Zeeland   Betreft: Vragen ingevolge art. 44 reglement van orde van de Statenleden Tobias van Gent en Kees Bierens inzake provinciaal toezicht op financieel beleid gemeente Vlissingen   Datum: 26 april 2016   TOELICHTING:   De Raad voor de financiële verhoudingen (hierna te noemen de Raad) heeft bij brief [...]

Door |2017-03-02T14:39:37+00:0026-04-2016|