Jaararchieven: 2015

/2015

VVD Statenfractie en Gedeputeerde tevreden over afgelopen periode

Stuwende Krachten, eindrapportage collegeprogramma 2011-2015 Deze bestuursperiode, waarin de VVD samenwerkte met coalitiepartijen PvdA, CDA en SGP, kenmerkte zich door financiële en economische onzekerheden. Dat gold niet alleen voor de provincie, maar ook voor veel Zeeuwse gemeenten en bedrijven.  Alles is op alles gezet om de doelen uit het Collegeprogramma Stuwende Krachten te realiseren. Niet [...]

Door | 2017-03-02T14:39:45+00:00 12-03-2015|

Bijdrage Kees Bierens Geborgde zetels Waterschap Scheldestromen 13-2-2015

      Voorzitter, collega’s, Het voorstel tot vermindering van het aantal geborgde zetels bij het Waterschap Scheldestromen van 9 naar 7 heeft al de nodige en ook stevige discussies opgeleverd en ook vandaag is dat het geval. De VVD-fractie zet in op goede verhoudingen met alle overheden in Zeeland, waaronder het Waterschap Scheldestromen en [...]

Door | 2017-03-02T14:39:45+00:00 16-02-2015|