fbpx

Jaararchieven: 2015

/2015

Bestuursrapportage 2015, meicirculaire en uitgangspunten begroting 2016

Bijdrage van Kees Bierens d.d. 3-7-2015 n.a.v. Bestuursrapportage 2015, meicirculaire en uitgangspunten  begroting 2016   Voorzitter, collega’s, In de bestuursrapportage geven Gedeputeerde Staten inzicht in de begrotingsuitvoering 2015 en ook de voortgang van 8 grote projecten is opgenomen. Met name de grote projecten trekken nu de aandacht door de ontwikkelingen rondom het project Sloeweg en [...]

Door |2017-03-02T14:39:42+00:0014-07-2015|

Statenvoorstel Jaarstukken 2014

Bijdrage van Kees Bierens d.d. 5-6-2015 n.a.v. Statenvoorstel  Jaarstukken 2014   Voorzitter, De jaarstukken die aan de orde zijn omvatten de jaarrekening en het jaarverslag 2014 met bijlagen. De jaarrekening bevat de financiële verantwoording en in het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten verantwoording af over het gevoerde beleid in dat jaar. Ook dit [...]

Door |2017-03-02T14:39:43+00:0030-06-2015|

Economische Agenda 2.0

Bijdrage van Hans van Geesbergen d.d. 26-5-2015 n.a.v. statenvoorstel Economische Agenda Wij starten vandaag formeel met het proces dat moet uitmonden in een Economische Agenda voor de periode 2016-2021. Een verslechterd financieel perspectief voor de provincie drukt een stempel op deze versie 2.0. Financiële middelen als smeerolie voor nieuwe ontwikkelingen nemen af. Het college is [...]

Door |2017-03-02T14:39:44+00:0001-06-2015|