fbpx

Maandarchieven: juli 2015

//juli

Bijdrage Kees Bierens m.b.t. Rapport interne projectorganisatie Sloeweg

Bijdrage van Kees Bierens d.d. 3-7-2015 n.a.v. statenvoorstel n.a.v. Rapport onderzoek projectorganisatie Sloeweg   Voorzitter, Het onderzoeksrapport van Necker van Naem over de projectorganisatie Sloeweg laat een onthutsend beeld zien. Een budget dat functioneert als symbool in plaats van instrument van beheersing, wensdenken om binnen de begroting te blijven, het ontbreken van gedegen risicobeheersing en [...]

Door |2017-03-02T14:39:42+00:0014-07-2015|

Statenvoorstel Garantstelling oude (restant) BNG lening en verlenging NWB lening Zeeuwse Bibliotheek.

Bijdrage van Jolanda Boerjan n.a.v. statenvoorstel Garantstelling oude (restant) BNG lening en verlenging NWB lening Zeeuwse Bibliotheek d.d. 3-7-2015.   Voorzitter, Het voorstel benoemt twee leningen, namelijk de BNG-lening (Bank Nederlandse Gemeenten) en de NWB-lening (Nederlandse Waterschapsbank).   De BNG-lening is een aflosbare lening waarbij dus afbouw zichtbaar is. De VVD vindt dat het gaat [...]

Door |2017-03-02T14:39:42+00:0014-07-2015|

Bestuursrapportage 2015, meicirculaire en uitgangspunten begroting 2016

Bijdrage van Kees Bierens d.d. 3-7-2015 n.a.v. Bestuursrapportage 2015, meicirculaire en uitgangspunten  begroting 2016   Voorzitter, collega’s, In de bestuursrapportage geven Gedeputeerde Staten inzicht in de begrotingsuitvoering 2015 en ook de voortgang van 8 grote projecten is opgenomen. Met name de grote projecten trekken nu de aandacht door de ontwikkelingen rondom het project Sloeweg en [...]

Door |2017-03-02T14:39:42+00:0014-07-2015|