fbpx

Maandarchieven: december 2014

//december

Verkoop aandelen Windpark Kreekraksluis BV

      Bijdrage van Kees Bierens n.a.v. statenvoorstel Verkoop aandelen Windpark Kreekraksluis BV d.d. 12-12-2014     Voorzitter, collega’s,   De VVD had vandaag graag een besluit willen nemen over het voorstel tot verkoop van de aandelen Windpark Kreekraksluis BV en daar ook met een positieve insteek naar willen kijken. Maar belangrijke besluiten waarmee [...]

Door |2017-03-02T14:39:47+00:0017-12-2014|

Initiatiefvoorstel inzake défiscalisering Westerscheldetunnel

    Bijdrage Kees Bierens n.a.v. statenvoorstel Defiscalisering Westerscheldetunnel d.d. 12-12-2014   Voorzitter, het onderwerp défiscalisering Westerscheldetunnel is al vaker onderwerp van bespreking geweest. De PPV-fractie heeft hier al veel energie ingestoken en vandaag ligt een concreet initiatiefvoorstel ter besluitvorming voor. Dat vereist ook van onze kant een zorgvuldige benadering. Aan stukken geen gebrek en [...]

Door |2017-03-02T14:39:47+00:0017-12-2014|