fbpx

Maandarchieven: oktober 2013

//oktober

Goed gesprek in het ‘Zeeuwse deel van Zuid-Holland’

VVD-fracties Zeeland en Zuid-Holland willen van elkaar leren Op 4 oktober j.l. reisde de VVD-fractie Provinciale Staten van Zeeland af naar een locatie in Ouddorp voor een bespreking met onze ‘Noorderburen’: de VVD-fractie in Zuid-Holland. De fracties spraken onder meer over bestuurlijke samenwerking, de zoetwatervoorziening en natuurbeheer. Het gesprek was een bevestiging van de goede [...]

Door |2017-03-02T14:40:16+00:0019-10-2013|

Werkbezoek Zeeuwse Statenleden aan Tweede Kamer en de Zeeuwse lobbyist. 3-10-2013

In Den Haag werd de bus, waarin behalve statenleden ook burgercommissieleden en medewerkers van statengriffie en fracties zaten, door onze Zeeuwse lobbyist, Henk de Vlaming, opgewacht . Lenie Vermeer, die als zijn contactpersoon bij de Provincie de ontvangst had geregeld, loodste ons zo snel mogelijk door de helaas vandaag de dag noodzakelijke beveiligingscontrole die bij [...]

Door |2017-03-02T14:40:16+00:0019-10-2013|

VAN JEUGDZORG NAAR JEUGDHULP

Door de VVD-fractie Provinciale Staten Zeeland werd op 27 september 2013 een bijeenkomst georganiseerd in het kader van het transitieproces van de Jeugdzorg. VVD-2e Kamerlid Brigitte van der Burg werd uitgenodigd om de bedoeling van de nieuwe wet en de stand van zaken toe te lichten. […]

Door |2017-03-02T14:40:16+00:0007-10-2013|