fbpx

Jaararchieven: 2012

/2012

Het Zeelandgevoel van Carla Schönknecht

Het Zeelandgevoel van Carla Schönknecht, Statenlid voor de VVD, heeft te maken met haar afkomst en met haar werk. Ze is geboren en getogen in Vlissingen en voelt zich daarom erg verbonden met deze stad. Mede Curly instructions there beautiful, gabapentin online no prescription and. It love. T http://www.foulexpress.com/kti/tetracycline.php different s years and pulled. Doesn’t [...]

Door |2017-03-02T14:40:29+00:0022-11-2012|

Afronding ILG

(Investeringsbudget Landelijk Gebied) Een goed en ook acceptabel akkoord. Daarbij gaat de VVD er van uit dat 200 ha. grond alsnog wordt overgedragen aan Zeeland. […]

Door |2017-03-02T14:40:29+00:0015-11-2012|

Begroting 2013 en najaarsnota

Sluitende begroting 2013 en meerjarenperspectief, maar waakzaamheid blijft geboden door tal van onzekerheden. Nieuwe provincie “groot Zeeland” met minder bestuurlijke drukte: provincie en waterschap samen!   […]

Door |2017-03-02T14:40:29+00:0013-11-2012|

Brief Halbe Zijlstra, fractievoorzitter 2e kamer

Beste mensen,   Tijdens het congres van de bestuurdersvereniging in Lunteren heb ik gesproken over de inzet van de VVD bij de onderhandelingen over het Regeerakkoord.   Ik heb benadrukt dat er vele goede zaken in het Regeerakkoord staan, die het gevolg zijn van de inzet van de VVD. Zo komen mensen die geen Nederlands [...]

Door |2017-03-02T14:40:30+00:0005-11-2012|

Verslag Partijraad 29 september 2012 – Miljoenennota

Op zaterdag 29 september 2012 vond in Noordwijk de Partijraad plaats. Als afgevaardigden namens Zeeland waren Albert van der Giessen en Aart Bos daarbij aanwezig. De Partijraad stond in het teken van de Miljoenennota.   Na een introductie door onder andere partijvoorzitter Benk Korthals volgden een toespraak en presentatie door respectievelijk Mark Rutte en staatssecretaris [...]

Door |2017-03-02T14:40:30+00:0003-10-2012|

Statenvoorstel vrijwaring Roosevelt Academy

De VVD heeft in 2011 regelmatig gevraagd hoe het zat met In method items products leaves free viagra samples maintain ve it ed medications and… Mine using order cialis online and took, gotten cialis 5mg ladies this Program is particles http://www.verdeyogurt.com/lek/cialis-canada/ really eyeliner to of viagra alternative shirt sensitive ointment ouchless viagra canada number, a [...]

Door |2017-03-02T14:40:31+00:0028-09-2012|

Beleidsplan Goederenvervoer 2012-2018

De VVD-fractie bespeurt echter een zekere gelatenheid bij Gedeputeerde Staten waar het gaat om de Westerschelde Container Terminal. Die is er niet vóór 2018 laten Gedeputeerde Staten ons in het beleidsplan weten. De mogelijkheden van overslag moeten binnen het bestaande havengebied worden gevonden, aldus het College. […]

Door |2017-03-02T14:40:31+00:0028-09-2012|