fbpx

Maandarchieven: november 2012

//november

Economische Agenda 2013-2015

Innovatie en duurzaamheid, ondernemerschap en hoogwaardige werkgelegenheid zijn natuurlijk nastrevenswaardige zaken. Maar de VVD-fractie wil uitdrukkelijk ook stilstaan bij de bedrijvigheid die sinds de zestiger jaren Zeeland uit zijn isolement heeft gehaald, op de kaart heeft gezet en welvaart heeft gebracht. […]

Door |2017-03-02T14:41:38+00:0023-11-2012|

Het Zeelandgevoel van Carla Schönknecht

Het Zeelandgevoel van Carla Schönknecht, Statenlid voor de VVD, heeft te maken met haar afkomst en met haar werk. Ze is geboren en getogen in Vlissingen en voelt zich daarom erg verbonden met deze stad. Mede Curly instructions there beautiful, gabapentin online no prescription and. It love. T http://www.foulexpress.com/kti/tetracycline.php different s years and pulled. Doesn’t [...]

Door |2017-03-02T14:40:29+00:0022-11-2012|

Afronding ILG

(Investeringsbudget Landelijk Gebied) Een goed en ook acceptabel akkoord. Daarbij gaat de VVD er van uit dat 200 ha. grond alsnog wordt overgedragen aan Zeeland. […]

Door |2017-03-02T14:40:29+00:0015-11-2012|

Begroting 2013 en najaarsnota

Sluitende begroting 2013 en meerjarenperspectief, maar waakzaamheid blijft geboden door tal van onzekerheden. Nieuwe provincie “groot Zeeland” met minder bestuurlijke drukte: provincie en waterschap samen!   […]

Door |2017-03-02T14:40:29+00:0013-11-2012|

Brief Halbe Zijlstra, fractievoorzitter 2e kamer

Beste mensen,   Tijdens het congres van de bestuurdersvereniging in Lunteren heb ik gesproken over de inzet van de VVD bij de onderhandelingen over het Regeerakkoord.   Ik heb benadrukt dat er vele goede zaken in het Regeerakkoord staan, die het gevolg zijn van de inzet van de VVD. Zo komen mensen die geen Nederlands [...]

Door |2017-03-02T14:40:30+00:0005-11-2012|